[C/C++] Phân biệt C và C++

Khi mới buớc chân vào con đường lập trình chúng ta thường học ngôn ngữ lập trình C để làm quen với cú pháp trong lập trình, sau đó học tới các ngôn ngữ bậc cao hơn như C++, Java….để làm quen với lập trình hướng đối tượng. Với những […]