[Basic] Giới thiệu về C++

Sơ lược lịch sử phát triển C++

C++ (C plus plus) được phát triển bởi  Bjarne Stroustrup tại Bell Lab như là 1 bản nâng cao của ngôn ngữ C. Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu tượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình. Tiêu chuẩn của C++ được thông qua năm 1998 bởi ISO/IEC và 1 lần nữa vào năm 2003 (C++ 03). Hai phiên bản cập nhật gần đây nhất của C++ là C++ 11 (2011) và C++ 14 (2014).

Các bước phát triển chương trình C++

Trước khi bắt tay vào lập trình, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình phát triển 1 chương trình C++.

Bước 1 . Định nghĩa vấn đề cần giải quyết. (What?)

Xác định được vấn để chương trình cần giải quyết là gì ? Đây là bước đầu tiên và cũng là bước đơn giản nhất, cũng có thể là khó nhất.Tất cả những gì bạn cần là 1 yêu cầu rõ ràng về vấn đề cẩn giải quyết.

Bước 2. Đưa ra hướng giải quyết (solutions) cho vấn đề (How?)

Đây là bước đưa ra hướng giải quyết cho vấn đề ở bước 1. Đây cũng là bước hay bị bỏ qua khi phát triển phần mềm. Mấu chốt ở chỗ là có rất nhiều cách giải quyết cho vấn đề tuy nhiên mỗi cách giải quyết đều có lợi, hại riêng. Thông thường lập trình viên có ý tưởng và ngay lập tức viết mã cho 1 giải pháp, có thể nó chưa phải là giải phù hợp nhất.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 20% thời gian dành cho việc viết mã ban đầu, 80% thời gian dành cho việc fix bug hoặc thêm tính năng. Vì vậy nên dành thêm chút thời gian để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề tiết kiệm thời gian phát triển sau này.

Bước 3. Viết mã cho chương trình.

Để viết chương trình chúng ta cần:

 • Kiến thức về 1 ngôn ngữ lập trình.
 • Trình soạn thảo

Các file của C++ thường được lưu với phần mở rộng:

 • Source file  là .cpp
 • Header file là .h

Bước 4. Biên dịch chương trình

Compile C++
Compile C++

Để biên dịch chương trình chúng ta cần 1 chương trình gọi là trình biên dịch (Complier). Công việc của trình biên dịch là.

 • Kiểm tra chương trình có chắc chắn đúng cú pháp của C++.
 • Convert source file (.cpp) sang ngôn ngữ máy gọi là object file (.o hoặc .obj).

Bước 5. Liên kết các object file ở bước 5 (Linking)

Khi biên dịch chương trình mỗi source file (.cpp) trong project sẽ được convert sang object file (.o hoặc .obj). Sau đó các object file sẽ được kết hợp lại 1 file thực thi duy nhất có thể chạy.

Bước 6. Kiểm tra và fix bug.

Khi chạy chương trinh, phải kiểm tra xem chương trình đã chạy kết quả như mình mong muốn chưa? Nếu xảy ra bug phải kiểm tra lại và fix bug để chương trình chạy 1 cách hoàn hảo nhất.

Chú ý : Các bước từ 3 -> 6 đều do phần mềm thực hiện, có thể dùng mỗi chương trình cho mỗi bước, tuy nhiên có 1 gói phần mềm tích hợp tất cả các tính năng trên gọi là  Integrated Development Environment (IDE).

Integrated Development Environment (IDE).

Một IDE chứa mọi thứ chúng ta cần để phát triển chương trình develop, compile, link, and debug vì vậy chúng ta nên cài 1 hoặc nhiều IDE để trải nghiệm.

Trong suốt tutorial của Tâm sự coder mình sẽ sử dụng Visual Studio.

Giới thiệu một số IDE:

 • Visual Studio : Được phát triển bởi Microsoft, mất phí mua bản quyền, tuy nhiên bạn có thể sử dụng bản Express miễn phí. Tải Visual Studio tại :  DOWNLOAD
 • Code::Blocks : là IDE miến phí, mã nguồn mở và đa nền tảng. Tải Code::Block tại DOWNLOAD
 • Dev-C++ : là một Môi trường Phát triển Tích hợp (IDE) có hỗ trợ đầy đủ tính năng cho ngôn ngữ lập trình C/C++. Nó sử dụng trình MinGW của GCC (Bộ trình dịch GNU) làm trình biên dịch. Dev-C++ cũng có thể được dùng kết hợp với Cygwin hay bất kỳ trình dịch nền tảng GCC nào khác. Tải Dev-C++ tại DOWNLOAD

Build configurations (cấu hình build)

Build configurations để IDE xác định sẽ build chương trình như thế nào?

Trên mỗi IDE ta đều có thể lựa chọn 2 cấu hình build là : Debug và Release.

Vì build trên mỗi chế độ sẽ khác nhau, nên chọn cấu hình build phù hợp với mục đich :

 • Khi phát triển chương trình, fix bug ta sẽ build ở chế độ Debug.
 • Khi build bản phát hành ta sẽ build ở chế độ Release.

Có thể xem thêm về Debug và Release tại phân biệt Debug và Release

Ta có thể chuyển đổi giữa debug và release 1 cách dễ dàng:

 • Chuyển đổi cấu hình build trong Visual Studio:
Build Configurations – Visual Studio
 • Chuyển đổi cấu hình build trong Code::Blocks
Build Configurations – CodeBlock

 

Was this article helpful?

Leave A Comment?